RFID

טכנולוגיות הייצור והאבטחה של מדבקות הולוגראמה בשילוב טכנולוגיית ה RFID הינם מתקדמות ביותר.

באמצעות טכנולוגיה ייחודית שברשות החברה, ניתן להבחין בטקסט / מידע סמוי זאת ניתן לקרוא רק באמצעות סורקי RFID ייחודיים.