טכנולוגיות אבטחה

הלקוח יכול להתאים לעצמו רמות אבטחה נוספות על פי היכולות הטכנולוגיות הבאות: