מדבקות אחריות
עמוד ראשי > מדבקות אחריות - סוגים לבחירה > מדבקות מתפרקות (מתפוררת בהסרה)

מדבקות מתפרקות (מתפוררת בהסרה)

מדבקות אחריות (מתפרקות)
מדבקות אחריות (מתפרקות)
מדבקת האחריות המתפרקת נראית כמדבקה לבנה תמימה למראה אך בעת

שמנסים לקלף אותה או מנסים להעביר את מיקומה למקום אחר, המדבקה מתפרקת
 
לפירורים קטנים, בצורה כזו שלא ניתן להעבירה לשום מוצר אחר.